У 2020 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018, 2019 та 2020 років

Спеціальність (освітні програми) для вступу на освітній рівень “бакалавра” Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вагові коефіцієнти Мінімальний
конкурсний бал
для допуску до
участі в конкурсі
023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма – Образотрорче мистецтво

1. Українська мова та література 0,25 125
2. Історія України або хімія 0,35
3. Творчий конкурс 0,4

Творчий конкурс при вступі на спеціальність 023 “Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація” складається з одного випробувального завдання: Рисунок (гіпсова голова).

Випробувальне завдання оцінюється із врахуванням наступних складових елементів, які подано в таблиці:

№ з/п Складові елементи завдання Максимальна кількість балів за шкалою оцінювання від 100 до 200
Рисунок (гіпсова голова)
1. Композиційне рішення зображення на аркуші                  5
2. Побудова за основами лінійної перспективи                 10
3. Пропорційність частин рисунка до цілого                 10
4. Конструктивно-анатомічна побудова голови                  15
5. Передача схожості моделі, підкреслення характерних особливостей натури                  15
6. Виявлення об’ємів за допомогою виразного моделювання тоном, передача тонових відношень                  10
7. Передача просторовості, тривимірності моделі                  15
8. Передача матеріальності, фактури поверхні                  10
9. Підпорядкованість деталей окремих частин цілому                   5
10. Узагальнення рисунка, виразність, цілісність роботи                   5
       Всього                  100

Оцінювання складових елементів Рисунка (гіпсова голова) визначаються, залежно від якості їх виконання.

    Затверджено на засіданні Вченої ради Видавничо-поліграфічного інституту

                         Протокол № 10 від “27” травня 2020 року.

Критерії оцінювання творчого конкурсу

Програма творчого конкурсу

Вага свідоцтва про здобуття повної загальної середньої освіти — 0.

Вага бала за успішне закінчення підготовчих курсів ЗВО — 0.

Більше інформації на сайті