Програма творчого конкурсу зі спеціальності 023

П Р О Г Р А М А
ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ЗІ CПЕЦІАЛЬНОСТІ
023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО,
РЕСТАВРАЦІЯ

ВПІ_твор_конкурс_17

kursy

Leave a Reply

Your email address will not be published.