Структура магістерської

освітньої програми (вступ 2021 р.)

І семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Інтелектуальна власність та патентознавство 3,00
2. Практикум іншомовного наукового спілкування 1,50
3. Інноваційний менеджмент 3,0
4. Основи комп’ютерного ілюстрування 4,0
5. Теорія композиції видань 4,0
6. Стилі графічного дизайну. Web-дизайн 4,0
7. Книжкова ілюстрація як творчий процес 1,5
8. Графічні техніки 4,0
9. Історія книжкової справи 2,0
  Всього 27,0

ІI семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Основи сталого розвитку суспільства 2,0
2. Практикум іншомовного наукового спілкування 1,5
3. Науково-дослідна робота за темою магістерської дисертації 4,0
4. Книжкова ілюстрація як творчий процес 3,0
5. Освітній компонент 1 з Ф-Каталогу 2,0
6. Освітній компонент 2 з Ф-Каталогу 3,0
7. Освітній компонент 3 з Ф-Каталогу 4,0
8. Освітній компонент 4 з Ф-Каталогу 5,0
9. Освітній компонент 5 з Ф-Каталогу 5,0
10. Освітній компонент 6 з Ф-Каталогу 3,5
  Всього 33,0

ІІІ семестр (18 тижнів)

 

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Мистецько-дослідницька практика 14,0
2. Робота над магістерською дисертацією 16,0
  Всього 30,0