Структура бакалаврської програми (вступ 2021 р.)

І семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Засади усного професійного мовлення (риторика) 2,0
2. Україна в контексті історичного розвитку Європи 2,0
3. Фізичне виховання** 1,50
4. Іноземна мова** 1,50
5. Рисунок і перспектива 4,0
6. Композиція видання 3,0
7. Основи перспективи і композиції 3,0
8. Історія світового мистецтва 4,0
9. Іконографія 3,0
10. Живопис 4,0
11. Ілюстрування. Основи стилізації 2,0
  Всього 30,0

 

ІІ семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Фізичне виховання** 1,5
2. Іноземна мова** 1,5
3. Рисунок і перспектива 4,0
4. Композиція видання 3,0
5. Курсова робота з Композиції видання 1,0
6. Історія стилів в мистецтві 3,0
7. Проблеми кольорознавства 3,0
8. Живопис 4,50
9. Ілюстрування. Основи стилізації 2,00
10. Графічні техніки 1,50
11. Пластична анатомія 5,0
  Всього 30,0

 

ІІІ семестр (18 тижнів)

 

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Іноземна мова** 1,5
2. Рисунок і перспектива 4,5
3. Композиція видання 3,0
4. Історія розвитку мистецтва шрифту й орнаменту 2,0
5. Історія книжкового мистецтва 3,0
6. Живопис 4,5
7. Графічні техніки 2,5
8. Освітній компонент 2  ЗУ-Каталог 2,0
9. Акцидентна продукція 1,5
10. Ілюстрування 1,0
11. Сюжетна ілюстрація 1,50
12. Сучасні засоби відтворення в мистецтві шрифту та

орнаменту

3,0
  Всього 30,0

ІV семестр (18 тижнів)

 

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Іноземна мова** 1,5
2. Рисунок і перспектива 2,5
3. Композиція видання 1,5
4. Курсова робота з Композиції видання 1,0
5. Мистецтво фотографії 3,0
6. Акцидентна продукція 1,5
7. Живопис 3,5
8. Графічні техніки 3,0
9. Освітній компонент 1  ЗУ-Каталог 2,0
10. Вступ до філософії 2,0
11. Графічні техніки ілюстрування 4,0
12. Сюжетна ілюстрація 1,50
13. Ілюстрування 3,0
Всього 30

V семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Рисунок і перспектива 3,0
2. Композиція видання 1,50
3. Сюжетна ілюстрація 3,0
4. Авторське право і суміжні права 2,0
5. Живопис 3,0
6. Іноземна мова професійного спрямування 1,50
7. Освітній компонент  1 Ф-Каталогу 4,0
8. Освітній компонент  2 Ф-Каталогу 4,0
9. Освітній компонент  3 Ф-Каталогу 4,0
10. Освітній компонент  4 Ф-Каталогу 4,0
Всього 30

 

 

VІ семестр (18 тижнів)

 

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Рисунок і перспектива 3,0
2. Композиція видання 3,0
3. Основи web-дизайну 2,0
4. Курсова робота з Основи web-дизайну 1,0
5. Технологія поліграфічного виробництва 3,0
6. Живопис 3,0
7. Комп’ютерна графіка 1,50
8. Іноземна мова професійного спрямування 1,50
9. Освітній компонент  5 Ф-Каталогу 4,0
10. Освітній компонент 6 Ф-Каталогу 4,0
11. Освітній компонент 7 Ф-Каталогу 4,0
  Всього 30,0

VІІ семестр (18 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Економіка і організація виробництва 2,0
2. БЖД та цивільний захист 2,0
3. Комп’ютерна графіка 1,0
4. Живопис 3,5
5. Іноземна мова професійного спрямування 1,0
6. Освітній компонент  8 Ф-Каталогу 4,0
7. Освітній компонент  9 Ф-Каталогу 4,0
8. Освітній компонент  10 Ф-Каталогу 4,0
9. Освітній компонент  11 Ф-Каталогу 2,0
10. Освітній компонент 12 Ф-Каталогу 2,0
11. Освітній компонент 13 Ф-Каталогу 2,0
12. Освітній компонент  14 Ф-Каталогу 2,0
13. Дизайн реклами 1,0
  Всього 30,5

VІІІ семестр (9 тижнів)

Дисципліна (кредитний модуль) Кількість кредитів
1. Комп’ютерна графіка 3,5
2. Зберігання та реставрація поліграфічної продукції 3,0
3. Іноземна мова професійного спрямування 2,0
4. Освітній компонент  11 Ф-Каталогу 2,0
5. Освітній компонент 12 Ф-Каталогу 2,0
6. Освітній компонент 13 Ф-Каталогу 2,0
7. Освітній компонент  14 Ф-Каталогу 2,0
8. Історія декоративно-прикладного мистецтва 1,0
9. Переддипломна практика 6,0
10. Дипломне проектування 6,0
  Всього 29,5