Про кафедру

КАФЕДРА ГРАФІКИ

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма Образотворче мистецтво

Студенти опановують образотворче мистецтво: рисунок, композицію, живопис, офорт, літографію, техніку й технологію художніх матеріалів для створення художнього образу; засоби побудови шрифтових композицій, створення оригінал-макетів поліграфічних видань, дизайну електронних видань із застосуванням сучасного обладнання та програмного забезпечення