ГРОМАДСЬКЕ ОБГОВОРЕННЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Адреса для надіслання пропозицій та зауважень на проект освітньо-професійної  програми за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», галузі знань 02 «Культура і мистецтво», рівень вищої освіти – перший  (бакалаврський): grafika.vpi@ukr.net

 

Адреса для надіслання пропозицій та зауважень на проект освітньо-професійної  програми за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», галузі знань 02 «Культура і мистецтво», рівень вищої освіти – другий (магістерський) grafika.vpi@ukr.net

 

Освітні програми бакалавра, магістра:

ОП-023-бакалавр-2020.06.07.

ОП-023-магiстр-2020-06.07.