Про освітню програму

КАФЕДРА ГРАФІКИ

Спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Освітня програма Образотворче мистецтво

Форма навчання Денна, заочна

Студенти опановують образотворче мистецтво: рисунок, композицію, живопис, офорт, літографію, техніку й технологію художніх матеріалів для створення художнього образу; засоби побудови шрифтових композицій, створення оригінал-макетів поліграфічних видань, дизайну електронних видань із застосуванням сучасного обладнання та програмного забезпечення, у тому числі Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, CorelDRAW, Adobe Flash, Font Creator, FontLab Studio, Adobe InDesign.

Кар’єрні можливості: Випускники можуть займатися усіма видами образотворчого мистецтва, працювати у видавництвах, редакціях ЗМІ, дизайн-студіях, видавничих відділах підприємств, піар та рекламних агентствах тощо. Випускники працюють на посадах художнього редактора, дизайнера, головного художника, керівника видавничого відділу з художнього оформлення, викладачами в навчальних закладах.