Библиотека

Кафедральний Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки
освітньої програми «Образотворче мистецтво» другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»

Кафедральний Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки
освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (Для студентів вступу 2020/2021 р.)

Кафедральний Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки
освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2018)

Кафедральний Каталог вибіркових навчальних дисциплін циклу професійної підготовки
освітніх програм першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (вступ 2019)