Вступ на 5 курс

Загальні положення

020

П р о г р а м а

комплексного фахового випробування для вступу

 на освітньо-професійну програму підготовки магістра

спеціальності  023 Образотворче мистецтво,

декоративне мистецтво, реставрація

по спеціалізації «Образотворче мистецтво»

ВСТУП

Програма з комплексного фахового випробування направлена на відбір здібної молоді для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою магістра зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Програму розроблено згідно з навчальними програмами дисциплін: «Композиція видання», «Рисунок і перспектива», «Мистецтво шрифту та орнаменту», «Пластична анатомія», «Основи перспективи», «Основи композиції».

Комплексне фахове випробування проводиться в аудиторії 4 академічні години (180 хв.) без перерви у вигляді письмової контрольної роботи і практичної роботи. Кожний вступник отримує комплексне контрольне завдання з 4 питань за структурою — по 2 теоретичні з кожної дисципліни — і дає письмову відповідь на кожне з них і 2 практичних. Тривалість виконання теоретичних завдань — 30 хв, розробка ескізу ілюстрації — 60 хв.,рисунок голови з плечовим поясом і кистями рук — 90 хв.

ДЕТАЛЬНІШЕ

GRAFIKY_Fahovi_2018


П р о г р а м а

додаткового вступного випробування

 для вступу на освітньо-професійну програму підготовки

магістра спеціальності  023 Образотворче мистецтво,

декоративне мистецтво, реставрація

по спеціалізації «Образотворче мистецтво»

ВСТУП

 

Програма з додаткового вступного випробування направлена на відбір здібної молоді для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою магістр зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Метою програми є оцінка знань і виявлення достатнього початкового рівня вступника в області напряму підготовки обраної для вступу спеціальності.

Вступники повинні продемонструвати і підтвердити відповідний рівень практичних знань та вмінь з організації мистецької комунікації у різних галузях господарства, науки, культури, а саме здійснення художнього конструювання та оформлення видань літературних творів, різних за жанром.

На випробування виносяться практичні завдання які базуються на знаннях таких дисциплін: «Композиція видання», «Рисунок і перспектива», «Мистецтво шрифту та орнаменту», «Пластична анатомія», «Основи перспективи», «Основи композиції».

Перед початком проведення вступного випробування перевіряється наявність документації з проведення випробування. Тривалість випробування становить 4 академічних години (180 хвилин) без перерви, у вигляді 2 практичних завдань:

  • нарисувати голову з плечовим поясом і кистю руки, використовуючи різні художні матеріали — 90 хв (з дисциплін «Рисунок і перспектива», «Пластична анатомія», «Основи перспективи»);
  • розробка ескізу ілюстрації та передача обраними технічними засобами змісту літературного твору (уривку) — 90 хв («Основи композиції», «Композиція видання», «Мистецтво шрифту та орнаменту»)

ДЕТАЛЬНІШЕ

GRAFIKY_Dod_18