Вступ на 5 курс

2019 рік

Спеціальність 023  Образотворче мистецтво

1 сесія: – з  по  2019 року липня аудиторії 22,27;

2 сесія:  – з  по  2019 рокусерпня аудиторії 22,27.

Початок випробувань о 10-00, вхід в аудиторії за годину до початку іспиту.

Перелік років для сертифікатів ЗНО – інформація у відповідального сукретаря ВК ВПІ

Сірик В.М. (корпус 16 ауд 154)

Контакти ВК(044) 279-04-83 grafika.vpi@ukr.net           м. Київ, вул. ВОЛОДИМИРСЬКА, 7

Розклад роботи ВК –

Етапи вступної комісії

Графік проведення конкурсу

Дати подачі та перелік документів (копії та оригінали) -інформація у відповідального сукретаря ВК ВПІ Сірик В.М. (корпус 16 ауд 154)

Правила прийому –

1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» в 2019 році
ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”
3.  Програма додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки
магістра «Образотворче мистецтво» за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація
4. ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню
програму підготовки магістра «Образотворче мистецтво». за спеціальністю 023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Освітньо-професійні програми

1. Освітньо-професійна програма образотворче мистецтво FINE ARTS
   Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
2. Освітньо-професійна програма образотворче мистецтво FINE ARTS
   Другий (магістерський) рівень вищої освіти

 

Загальні положення

020

П р о г р а м а

комплексного фахового випробування для вступу

на освітньо-професійну програму підготовки магістра

спеціальності  023 Образотворче мистецтво,

декоративне мистецтво, реставрація

по освітній програмі«Образотворче мистецтво»

ВСТУП

Програма з комплексного фахового випробування направлена на відбір здібної молоді для вступу на навчання за освітньо-професійною програмою магістра зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

Програму розроблено згідно з навчальними програмами дисциплін: «Композиція видання», «Рисунок і перспектива», «Мистецтво шрифту та орнаменту», «Пластична анатомія», «Основи перспективи», «Основи композиції».

Комплексне фахове випробування проводиться в аудиторії 4 академічні години (180 хв.) без перерви у вигляді письмової контрольної роботи і практичної роботи. Кожний вступник отримує комплексне контрольне завдання з 4 питань за структурою — по 2 теоретичні з кожної дисципліни — і дає письмову відповідь на кожне з них і 2 практичних. Тривалість виконання теоретичних завдань — 30 хв, розробка ескізу ілюстрації — 60 хв.,рисунок голови з плечовим поясом і кистями рук — 90 хв.

ДЕТАЛЬНІШЕ –

ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню
програму підготовки магістра «Образотворче мистецтво». за спеціальністю 023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.