Вступ на 1 курс

Загальні положення

ris1k

Сертифікати ЗНО

Спеціальність для вступу

на освітній рівень “бакалавра”

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вагові коефіцієнти Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Історія України 0,35
3. Творчий конкурс (натура, натюрморт, композиція) 0,4 Не менше 125 за кожну сесію

Творчий конкурс

П Р О Г Р А М А
ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ЗІ CПЕЦІАЛЬНОСТІ
023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО,
РЕСТАВРАЦІЯ

ВСТУП

Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського на основі державного освітнього стандарту середньої (повної) загальної освіти й додаткової загально-художньої підготовки по рисунку, живопису й основам композиції проводить творчий конкурс, що направлений на відбір здібної молоді для вступу на навчання зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація спеціалізації Образотворче мистецтво. У програмі конкретизується зміст складників творчого конкурсу, форма проведення та вимоги до рівня підготовки вступників для вступу на навчання зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Метою творчого випробування є визначення рівня наявної у вступника художньої й загальнокультурної підготовки, рівень теоретичних і практичних знань у різних сферах мистецтва, естетичні переваги, уміння креативно й образно мислити, здатність генерувати нові ідеї, активно займатися творчою, дослідницькою діяльністю, що необхідно їм для оволодіння майбутньою професією. Результати проходження абітурієнтами творчих випробувань є визначальними при вступі до ВНЗ. Творчий конкурс при вступі на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація складається з трьох випробувальних завдань: рисунок (натура), живопис (натюрморт) та композиція. Перед початком творчих випробувань для абітурієнтів проводяться спеціальні консультації.

ДЕТАЛЬНІШЕ

ВПІ Творчий конкурс