Вступ на 1 курс

Проведення  творчого конкурсу зі спеціальності 023  Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація у 2019 році;

1 сесія:

Рисунок (натура) – з 03  по 05 липня 2019 року аудиторії 22,27;

Живопис (натюрморт) – з 03 по 05 липня 2019 року аудиторії 22,27;

2 сесія:

Рисунок (натура) – з 08 по 09 липня аудиторії 22,27;

Живопис (натюрморт) – з 08 по 09 липня аудиторії 22,27.

Початок випробувань о 10-00, вхід в аудиторії за годину до початку іспиту.

Етапи вступної комісії – 2 екзамени (рисунок і натюрморт)

Перелік років для сертифікатів ЗНО – інформація у відповідального сукретаря ВК ВПІ

Сірик В.М. (корпус 16 ауд 154)

Графік проведення конкурсу -див. в програму вступних випробувань

Контакти ВК(044) 279-04-83 grafika.vpi@ukr.net           м. Київ, вул. ВОЛОДИМИРСЬКА, 7

Дати подачі та перелік документів (копії та оригінали) -інформація у відповідального сукретаря ВК ВПІ Сірик В.М. (корпус 16 ауд 154)

Правила прийому –
1. ПРАВИЛА ПРИЙОМУДО НАЦІОНАЛЬНОГО ТЕХНІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ УКРАЇНИ «КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО» в 2019 році

2. ПОЛОЖЕННЯ ПРОПРИЙОМ НА НАВЧАННЯДЛЯ ЗДОБУТТЯ СТУПЕНЯМАГІСТРА;ТА ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ ПРОГРАМАМИ ПІДГОТОВКИ БАКАЛАВРА НА ОСНОВІ ЗДОБУТОГО ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНОГО РІВНЯ „МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ”.

3.  Програма додаткового випробування для вступу на освітню програму підготовки
магістра «Образотворче мистецтво» за спеціальністю 023 Образотворче мистецтво,
декоративне мистецтво, реставрація.

4. ПРОГРАМА вступного комплексного фахового випробування для вступу на освітню
програму підготовки магістра «Образотворче мистецтво». за спеціальністю 023
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація.

5. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ЗІ CПЕЦІАЛЬНОСТІ 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ.

6. ПРОГРАМА ТВОРЧОГО КОНКУРСУ ЗІ CПЕЦІАЛЬНОСТІ 023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО, ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ.

Освітньо-професійні програми

1. Освітньо-професійна програма образотворче мистецтво FINE ARTS
   Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
2. Освітньо-професійна програма образотворче мистецтво FINE ARTS
   Другий (магістерський) рівень вищої освіти

Загальні положення (вступ на перший курс за сертифікатами ЗНО)

ris1k

Видавничо-поліграфічний інститут КПІ ім. Ігоря Сікорського на основі державного освітнього стандарту середньої (повної) загальної освіти й додаткової загально-художньої підготовки по рисунку, живопису проводить творчий конкурс, що направлений на відбір здібної молоді для вступу на навчання зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація спеціалізації Образотворче мистецтво. У програмі конкретизується зміст складників творчого конкурсу, форма проведення та вимоги до рівня підготовки вступників для вступу на навчання зі спеціальності 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація. Метою творчого випробування є визначення рівня наявної у вступника художньої й загальнокультурної підготовки, рівень теоретичних і практичних знань у різних сферах мистецтва, естетичні переваги, уміння креативно й образно мислити, здатність генерувати нові ідеї, активно займатися творчою, дослідницькою діяльністю, що необхідно їм для оволодіння майбутньою професією. Результати проходження абітурієнтами творчих випробувань є визначальними при вступі до ВНЗ. Творчий конкурс при вступі на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація складається з двох випробувальних завдань: рисунок (натура), живопис (натюрморт) . Перед початком творчих випробувань для абітурієнтів проводяться спеціальні консультації.

Сертифікати ЗНО

Спеціальність для вступу

на освітній рівень “бакалавра”

Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) Вагові коефіцієнти Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом, за співбесідою
Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація 1. Українська мова та література 0,2 100
2. Історія України 0,35
3. Творчий конкурс (натура, натюрморт) 0,4 Не менше 125 за кожну сесію