023 ОБРАЗОТВОРЧЕ МИСТЕЦТВО,

ДЕКОРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО, РЕСТАВРАЦІЯ

Якщо ти хочеш продовжити навчання після одержання диплому «бакалавра», то ти можеш вступити до кафедри “Графіки” КПІ ім. Ігоря Сікорського на 1 курс магістратури. Ти будеш здобувати наступний рівень вищої освіти – рівень магістра за освітньо-професійно програмою “Образотворче мистецтво”.

Освітня програма сфокусована на здобутті студентами поглиблених теоретичних і практичних знань з концептуального проєктування об’єктів ілюстрування як в поліграфічній сфері так і цифровому середовищі, які в сукупності розширюють діапазон стартап мислення здобувачів та є підґрунтям розвитку навичок для розробки проектів інноваційного характеру. Особливість програми полягає в поєднанні традиційної професійної складової підготовки (графічні техніки) та інноваційної складової (комп’ютерна графіка, комп’ютерне 3D моделювання для ілюстрування електронних видань і web-сайтів, знання спеціалізованих internet-технологій (google sites, wordpress, wix) для створення сайтів та їх розміщення в мережі Internet).

Навчання на цьому освітньому рівні триває 1 рік 4 місяці.

Якщо ти вступаєш до магістратури, тобі потрібно буде складати єдиний вступний іспит з іноземної мови (ЄВІ) у формі ЗНО, а для цього — зареєструватись для проходження ЄВІ з 11 травня до 03 червня (до 18.00) та 30 червня скласти англійську, німецьку, іспанську або французьку мови. Цього року єдиний вступний іспит з іноземної мови мають скласти всі вступники до магістратури КПІ ім. Ігоря Сікорького без виключень. Єдиний вступний іспит з іноземної мови або просто ЗНО з іноземної мови для вступу до магістратури буде проводитись за тією ж програмою, що і для вступу на перший курс на базі повної загальної середньої освіти, окрім частин «Писемне мовлення» та «Розуміння мови на слух». Вступники до магістратури складатимуть лише частини «Читання» та «Використання мови». Цього року можна зарахувати результаті ЄВі 2020 та 2021 років.

Ти вирішив змінити фах після одержання диплому бакалавра? Додаткове вступне випробування цього року складати не потрібно. Але скласти вступне фахове випробування потрібно обов’язково.

Цього року документи для вступу до магістратури подаються виключно електронно. За державним замовленням можна подати до 5 заяв, кількість заяв за коши фізичних та/або юридичних осіб не обмежена.

Перелік документів для вступу:

• паспорт або інший документ, що засвідчує громадянство (оригінал та копії);
• диплом бакалавра (оригінал та копії);
• додаток до диплому бакалавра (оригінал та копії);
• творчі досягнення, якщо такі наявні (наукові статті за обраною спеціальністю);
• військовий документ (для хлопців; оригінал та копії);
• ідентифікаційний код (оригінал та копії);
• чотири фотографії.

 

Для того, щоби вступити на навчання на спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація потрібно скласти іноземну мову (ЄВІ) та подати документи у визначені строки.

  • 11 травня – 03 червня (до 18:00): реєстрація для складання ЄВІ
  • 30 червня: іноземна мова у форматі ЗНО (ЄВІ)
  • 01 липня: початок реєстрації електронних кабінетів
  • 15–23 липня: прийом заяв та документів від вступників
  • 24–30 липня: фахові вступні випробування
  • 02 серпня: надання рекомендації для зарахування за державним замовленням
  • 07 серпня 18:00: закінчення строку виконання вступниками вимог до зарахування на місця державного замовлення
  • 12 серпня: терміни зарахування вступників за державним замовленням
  • 14 серпня 13:00: закінчення строку виконання вимог до зарахування вступниками, які беруть участь у конкурсному відборі, на місця, що фінансуються за кошти фізичних та юридичних осіб
  • 19 серпня: терміни зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб

 

Положення про прийом на навчання для здобуття освітнього рівня магістра та за індивідуальними програмами підготовки бакалавра (МС) на основі здобутого ступеня (освітньо-кваліфікаційного рівня) освіти у 2021 році

Розклад проведення комплексного фахового випробування

Розрахунок конкурсного балу

Варіанти подачі оригіналів для вступників 

Покрокова інструкція реєстрації та подання електронних заяв для вступників до магістратури через електронний кабінет >>

Детальніше про вступ на 1-й курс магістратури на сайті Приймальнох комісії КПІ ім. Ігоря Сікорського

Питання та відповіді щодо вступу до магістратури у форматі ЗНО

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ випускників КПІ ім. Ігоря Сікорського, які бажають вступити до магістратури

Процедура реєстрації на ЄВІ/ЄФВВ вступників до магістратури, які завершили навчання у попередні роки або вступають після завершення цього року іншого закладу вищої освіти

ТАБЛИЦЯ відповідності Переліку напрямів, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра (Перелік 2010) Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015)

Програма комплексного фахового випробування

Вартість за один рік навчання українських студентів за кошти фізичних та юридичних осіб для здобуття освітнього рівня магістра у 2021/2022 навчальному році

Відбіркова комісія