У 1999 р. закінчила з відзнакою відділення реставрації живописного факультету Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, спеціальність 7.020.501 – живопис, кваліфікація – художник-реставратор станкового і монументального живопису. У 2002 р. закінчила Національний лінгвістичний університет, за спеціальністю філолог, викладач іспанської мови та зарубіжної літератури. Кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.01 - теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури (2005). Тема дисертації: "Український іконостас XVIII–ХІХ ст. у структурі православного храму. Архітектурно-мистецька сутність і принципи реставрації". У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента. Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій в яких розглядаються семіологічні аспекти художнього оформлення літургійного простору в українській сакральній архітектурі, питання атрибуції та методики реставрації пам’яток архітектури і мистецтва. Викладає курси з історії світового мистецтва, іконографії, кольорознавства, теоретичних проблем образотворчого мистецтва.Оляніна Світлана Валеріївна, в. о. зав. кафедри, доктор мистецтвознавства, професор кафедри

У 1999 р. закінчила з відзнакою відділення реставрації живописного факультету Національної академії образотворчого мистецтва і архітектури, спеціальність 7.020.501 – живопис, кваліфікація – художник-реставратор станкового і монументального живопису.

У 2002 р. закінчила Національний лінгвістичний університет, за спеціальністю філолог, викладач іспанської мови та зарубіжної літератури.

Кандидат архітектури за спеціальністю 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури (2005). Тема дисертації: “Український іконостас XVIII–ХІХ ст. у структурі православного храму. Архітектурно-мистецька сутність і принципи реставрації”.

У 2008 р. присвоєне вчене звання доцента.

Доктор мистецтвознавства за спеціальністю 17.00.05 – образотворче мистецтво (2020). Тема дисертації: “Український іконостас XVII–XVIII ст.: семантика пластичного образу”.

Автор понад 90 наукових та науково-методичних публікацій в яких розглядаються семіологічні аспекти художнього оформлення літургійного простору в українській сакральній архітектурі, питання атрибуції та методики реставрації пам’яток архітектури і мистецтва.

Викладає:

Історія світового мистецтва.

Іконографія.

Міфологія та мистецтво.

Історія декоративно-прикладного мистецтва.

Ілюстрація пригодницького роману.

Теоретичні проблеми образотворчого мистецтва

Природа книжкової ілюстрації

Контакти: s.olianina@ukr.net

 

 

Шалінський Ігор Петрович,
заст. зав. кафедри, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри

У 2008 році закінчив Інститут землевпорядкування та інформаційних технологій при Національному авіаційному університеті і отримав повну вищу освіту за спеціальніст

ю «Інформаційні управляючі системи та технології»

У 2012 році успішно закінчив навчання в аспірантурі у Київському Національному університеті будівництва та архітектури, кафедра архітектурних конструкцій, за спеціальністю 05.01.03 технічна естетика.

Кандидат мистецтвознавства за спеціальністю 26.00.01 — теорія та історія культури (мистецтвознавство) (2017) дисертація на тему: «Культурний код українського плаката Революції гідності»

Досвід роботи:

З 2008 по 2012 роки завідуючий науковою лабораторією культурних практик Інституту культурології Національної академії мистецтв України.

2008-2012 роки старший викладач комп’ютерного забезпечення графіки і дизайну на 0,5 ставки в Інституті декоративно прикладного мистецтва графіки і дизайну ім. М. Бойчука.

У 2006 рік пройшов курс навчання по роботі з багатофункціональними друкувальними апаратами (міні типографія).

2012-2018 року заступник начальника відділу наукової інформації та мистецької освіти науково-організаційного управління Національної академії мистецтв України.

2018-2020 року начальник відділу науково-координаційної діяльності та інформації Національної академії мистецтв України.

2018-2020  роки старший викладач Національній академії образотворчого мистецтва і архітектури на кафедрі графічних мистецтв.

За час роботи займався вивченням та дослідженням вітчизняних та світових наукових праць у галузі мистецтвознавства, дизайну та мистецької освіти. Здійснював наукові дослідження з відповідної тематики та підготовкою статей по даним дослідженням. Загалом опубліковано більше 20 наукових тез і публікацій, за даної тематики.

Брав участь у підготовці та проведенні засідання координаційних рад та фахових експертних комісій, наукових конференцій, круглих столів, виставок та інших творчих акцій.

Розробляв дизайн макети, верстку та до типографську підготовку біль ніж 20 видань, основні з яких: Альбом-монографія «Феномен творчості Андрія Чебикіна» 2016 р.; Дизайн словник-довідник (Інститут проблем сучасного мистецтва, автор проекту Яковлєв М.І.); Наукове видання «Нариси з історії українського дизайну ХХ століття»; Щорічник наукових статей «Мистецтвознавство України»; Наукове видання «Український іконостас: символічна структура та іконологія» 2019 р. та ін.

Викладає:

Основи естетики дизайну і техніки.

Дизайн у рекламі та PR.

Технічна естетика.

Основи дизайну.

Контакти: amuigor@gmail.com

Жукова Наталія Анатоліївна,
доктор культурології, професор кафедри

   

У 1997 році закінчила НПУ імені М. П. Драгоманова. У 2003 р. – рішенням спец. вченої ради Київського національного університету імені Т. Шевченка присуджено науковий ступінь кандидат філософських наук (спец. 09.00.08. – естетика) (протокол № 9-11/7 від 2 липня 2003 р.). Тема дисертації: “Інтерпретація як компонент художньої творчості: естетичний аспект”.

У 2008 р. рішенням Атестаційної колегії присвоєно вчене звання доцента кафедри теорії та історії культури (Протокол № 2/17-Д від 18.04.2008 р.).

Рішенням спец. вчен. Ради НМАУ імені П. І. Чайковського, а також на підставі рішення Атестаційної колегії від 17 лютого 2012 р. присуджено наук. ступінь доктора культурології (спец. 26.00.01 – теорія та історія культури). Тема дисертації: “Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики”.

Автор понад 80 наукових праць. Має 4 захищених аспірантів.

Основні праці:

Монографії:

«Елітарність як компонент культуротворення: досвід некласичної естетики»: [Монографія]. К. : Вид. : ПАРАПАН, 2010 – 244.

Елітарна література в іменах : монографія. К. : Ін-т культурології НАМ України, 2016 – 304 с.

Володимир Винниченко: морально-етичні розмисли як об’єкт теоретичного аналізу // Сучасна культурологія: актуалізація теоретико-практичних вимірів: колективна монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2019. – С. 184-203.

Статті:

Романтизм та неоромантизм в контексті елітарного // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. Харків: ХАІ, № 3,.2008, с. 19 – 26.

Елітарне в постмодерністському мистецтві // Гуманітарний часопис. Збірник наукових праць. Харків: ХАІ. 2010.   № 3. – с. 32-40.

Поліфуркація цивілізації: життєвий світ людини у війні та мирі / Polifurkacja cywilizacji: świat życia ludzkiego w przestrzeni wojny i pokoju // Wojna/Pokój. Humanistyka wobec wyzwań współczesnośc [Tłumaczenie tekstow z języka rosyjskiego i ukraińskiego Roman Sapeńko].   Uniwersytet Zielonogórski, Zielona Gora, 2017. s. 85-100.

Феноменологічна естетика Романа Інгардена на тлі європейської гуманістики 40-60-х років ХХ століття: культурологічний аналіз // Гуманітарний часопис: збірник наукових праць. Х. : ХАІ. – 2018. № 1. С. 23-38.

IMPERATIVE FOR THE FUTURE  HUMAN HAPPINESS (PROJECT OF VOLODYMYR VYNNYCHENKO) // Future Human Image. Volume 12. Kyiv, 2019. P. 143-150.

Викладає:

Книжкова ілюстрація як творчій процес.

Візуальне мистецтво.

Літературні основи ілюстрування.

Елітарна культура.

Історія світової літератури та книжкова графіка.

Історія української та зарубіжної культури.

Історія оформлення книги.

Контакти: natnina1970@gmail.com

Володимир Iванов-Ахметов, заслужений художник України, професор кафедри

Народився 2 жовтня 1953 року у місті Ішимбай на Уралі. У дошкільному віці жив та виховувався у дитячому будинку м. Кумертау в Башкирії. Потім навчався в Уфимській середній художній школі-інтернаті.

У 1975 р.  вступив до Київського державного художнього інституту (тепер Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) на графічний факультет.

У 1981 р. закінчив інститут; майстерня книжкової графіки під керівництвом професора Чебаника Василя Яковича.

1981-1983рр. працював художником газети “Молода гвардія”.

1983-1986 рр. працював у творчих академічних майстернях академії мистецтв СРСР на Україні під керівництвом народного художника СРСР Дерегуса Михайла Гордійовича.

З 1984 р. член спілки художників СРСР (тепер Національна спілка художників України)

З 1999 р. старший викладач кафедри графіки Національного технічного університету України (КПІ), видавничо поліграфічний факультет (тепер видавничо-поліграфічний інститут).

3 травня 2003р. нагороджений почесною грамотою державного комітету інформаційної політики, телебачення і радіомовлення України за плідну працю, вагомі трудові здобутки та значний внесок у розвиток галузі.

У 2003 році подяка міського голови м. Києва на честь 50-річчя ВПІ за особистий вагомий внесок у розвиток освіти і науки.

У 2005 році за педагогічні та творчі досягнення нагороджений медаллю “Відмінник Освіти України”

З 2005 р. доцент кафедри графіки. Читає дисципліни: рисунок та перспектива, естамп (офорт).

З 2009 р. Заслужений художник України (Указ Президента України № 723 від 09.09.09).

Володимир Іванов – Ахметов з 1985р. має у своєму активі близько 50-ти художніх виставок, та понад 10 персональних виставок, він оформив та ілюстрував більше 20-ти книг. Під його керівництвом було виконано близько 30 дипломних проектів. Практично всі вони можуть бути використані видавцями, оскільки вони відповідають сучасним видавничим вимогам і мають тематику, що дозволяє їх видання та перевидання, враховуючи ринкову ситуацію, потреби читачів і державну культурно- освітницьку політику. У теперішній час митець працює у графічних техніках: офорт, кольоровий шовкодрук та монотипія. Має публікації в збірнику наукових праць „Технологія і техніка друкарства” №1,2,3,4 за  2006 рік. В 2006 році видано підручник „Навчальний рисунок. Рисунок голови людини” з грифом Міністерства освіти і науки України.

Активний учасник виставок:

2016р. Персональна виставка графіки Національна Академія мистецтв України

2017р. Виставка української графіки «Графіка у Харкові» Будинок художника, м. Харків

2018р. Міжнародна виставка «Інтагліо» Галерея «Білий світ», м. Київ

2018р. Трієнале графіки Виставкові зали НСХУ, м.Київ

2019р. Виставка київських художників «Історії, ілюстрації, фантазії»      Національний заповідник «Софія Київська», м.Київ

2019р. Виставка «Папір і камінь» Галерея «36», м.Київ

2019р. Персональна виставка «Майстерня №5» Виставкові зали НСХУ, м.Київ

2019р. Учасник «Прінтфесту» м.Київ

2019р. Учасник аукціону «41 Edition» Аукційний дім «Золотое сечение», м.Київ

2020р. Персональна виставка  Galerie Jkubska, Чехія, м.Прага

2020р. Учасник виставки «Відбиток» «Мистецький Арсенал» м.Київ

Роботи знаходяться:

Державна Третьяковська галерея, м. Москва, Росія.

Національний художній музей України, м. Київ, Україна.

Національний художній музей, м. Белград, Югославія.

Колекція галереї Хамера, США.

Колекції Верховної Ради України.

Музей космонавтики, м. Москва, Росія.

Луганський обласний художній музей, м. Луганськ Україна.

Обласний художній музей, м. Горлівка, Україна.

Колекції Міністерства культури і мистецтв України, Художнього

фонду України та приватні колекції багатьох країн світу.

Національний музей книги та друкарства, м. Київ.

Викладає:

Графічні техніки.

Контакти: ivanovakhmetov@gmail.com

Кузнецова Ірина Олексіївна, доктор мистецтвознавства, професор кафедри 

Закінчила з відзнакою Севастопольський приладобудівний інститут у 1978 році за спеціальністю інженер-кораблебудівник. У 1992 році отримала науковий ступінь кандидата технічних наук за спеціальністю 05.01.01 – прикладна геометрія, 05.01.8 – теорія корабля. У 2002-2005рр. – докторант Київського національного університету будівництва і архітектури. У 2007 році отримала науковий ступінь доктора мистецтво знавства за спеціальністю 05.01.03 – технічна естетика. Тема дисертації: «Моделювання сприйняття об’єктів декоративно-прикладного, образотворчого мистецтва і дизайну»

Працювала в ЦКБ «Корал» (конструктор), Севастопольському національному технічному університеті (асистент, доцент, професор), Національному авіаційному університеті, кафедра комп’ютерних технологій дизайну та кафедра дизайну інтер’єру (2008-2011рр. – зав. каф., з 2011  професор).

У КПІ з жовтня 2018 року.

Лекційні курси: «Історія декоративно – прикладного мистецтва», «Дизайн реклами і PR», «Основи дизайну», «Історія стилів», «Еволюція графічних стилів»

Практичні та лабораторні заняття з дисциплін:  «Дизайн поліграфічних відань», «Дизайн паковань», «Дизайн реклами і PR», «Основи дизайну», «Основи дизайну», «Історія декоративно – прикладного мистецтва», «Еволюція графічних стилів»

Член спеціалізованих наукових рад:

– Київський національний університет будівництва і архітектури за спеціальністю 05.01.03 – технічна естетика.

– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури за спеціальністю 17.00.01 – мистецтвознавство.

Викладає:

Графічні техніки.

Стилі графічного дизайну. Web-дизайн.

Контакти: iakuzmore@gmail.com

 

Осипова Тетяна Григорївна, доцент кафедри, кандидат технічних наук

Доцент кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”».

 

Викладає:

Основи комп’ютерного ілюстрування.

Стилі графічного дизайну. Web-дизайн.

Комп’ютерна графіка

3D графіка

Дизайн реклами

Векторна графіка

Основи Web-дизайну.

Контакти: otto_kpi@ukr.net

 

 

Руденко Олексій Валерійович, доцент кафедри, заслужений художник України

Народився 5 серпня 1965 р. у м. Києві.

Художник-графік, випускник Республіканської художньої школи імені Тараса Шевченка (1983 р.) та відділення книжкової графіки та книжкової ілюстрації графічного факультету Київського державного художнього інституту, нині – Національної Академії мистецтв та архітектури (1992 р.)

Член Національної спілки художників України з 2002 р.

Заслужений художник України з 2005 р.

Учасник національних та міжнародних виставок та публікацій.

Доцент кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”».

Директор ТОВ “Геральдична палата “Олекса Руденко&Компаньйони”

Член Українського Геральдичного Товариства.

Консультант “Музею Шереметьєвих”

Президент громадської організації “Департамент воєнно-культурної антропології”.

Викладає:

Теорія композиції видань.

Сучасні засоби відтворення в мистецтві щшрифте

Акцидентна продукція

Теорія композиції та проектування плакату

Контакти: geraldik@gmail.com

 

Коренюк Юрій Олександрови, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри

Народився 27.01.1952 р.

Закінчив Київський державний художній інститут (1976 р.)

Спеціальність: живопис (2219), спеціалізація: художник-реставратор (диплом Б-І №632059)

Науковий ступінь: кандидат мистецтвознавства (1995 р., диплом КН №008161)

Вчене звання: доцент (1998 р., диплом ДЦ АЕ №000440).

 

Займається дослідженням та копіюванням середньовічного монументального малярства.

Спеціальною темою наукових інтересів є історія нищення Михайлівського Золотоверхого собору в 1934 – 1937 рр. та доля його художньої спадщини. У 1998 -1991 рр. був членом комісії групи експертів по поверненню в Україну фресок  Михайлівського Золотоверхого собору, які потрапили на територію Російської Федерації.

Автор монографії «Мозаїки Михайлівського Золотоверхого собору у Києві» (К., 2013), путівника «Софийский собор в Киеве» (К., 2013); статті «Монументальне малярство» в «Історії українського мистецтва» (К., 2010. Т. 2).

Копії фресок Софії Київської (ХІ, ХІІ ст.), Кирилівської церкви (ХІІ ст.), церкви Онуфрія у с. Лаврові (XV ст.), церкви Спаса на Берестові (1644 р.), церкви Св. Духа у с. Потелич (XVІІ ст.) виконані Ю. Коренюком знаходяться в Національному заповіднику «Софія Київська», Музеї історії Києва, Картиннії галереї у Львові, Національному Архітектурно-історичному заповіднику «Чернігів стародавній».

Викладає:

Історія книжкової справи.

Історія розвитку шрифту та орнаменту.

Історія оформлення книги

Композиція видання 1.

Історія книжкового мистецтва.

Сюжетна ілюстрація.

Газетна та журнальна ілюстрація.

Композиція видання 2.

Контакти: yu.korenuyk@gmail.com

 

 

Овчаренко Олексій Ілліч, кандидат мистецтвознавства, доцент кафедри

(1965 р.н.) – художник-живописець, скульптор, мистецтвознавець. Член Національної Спілки художників України, член Спілки дизайнерів України.      Навчався у Луганський художній школі(1976-80 рр.)  Закінчив живописне відділення Луганського художнього училища(1980-84 рр.), Київський державний художній інститут – зараз Академія образотворчого мистецтва та архітектури (1992), аспірантуру Інституту мистецтвознавства, фольклористики та етнографії ім. М.Т.Рильського (1995-98 рр.). 1999 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства «Графічний цикл «Патерика Печерського»1661 року в контексті української художньої культури середини ХVII – початку XVIII століть» .Автор близько сорока статей  з питань історії та теорії образотворчого мистецтва , зокрема «Іконографічні мотиви «Патерика Печерського»1661 р. в українському образотворчому мистецтві ХVII – початку ХХ ст.», «Творча спадщина майстра Прокопія (До питання атрибуції гравюр в «Патерику Печерському»1661 р.та «Мирі з богом чоловіку» 1669 р.)» обидві «Українське мистецтво» №1, 2. 2003; «Роль козацтва у формуванні українського портретного живопису ХVII – XVIII століть»у книзі «Україна – козацька держава».- К., 2005, тощо.

З 2003 року працює в галузі дизайну, станкової та монументальної скульптури. Учасник обласних та всеукраїнських виставок. Серед них: «Пам’ятник першому меру Полтави Кукобі А.Т». (2012, бронза, граніт, 330Х180Х140 см.), «Богоматір»(2009, бронза, мармур, 110Х45Х45 см.), «Мисливець»(2005, бронза, 32Х34Х20 см.) та інші.

Олексій Овчаренко — член Національної спілки художників(2006), досвідчений педагог, що викладає історію мистецтва, рисунок, живопис та скульптуру з 1985 року. З 2018 року викладає в Національній Академії образотворчого мистецтва та архітектури «Історію зарубіжного мистецтвознавства та художньої критики»,     Історію українського мистецтвознавства та художньої критики», «Історію українського мистецтва та архітектури 19-20 ст.», «Історію українського мистецтва 17-19 ст.», «Кольорознавство».

Олексій Овчаренко  нагороджений дипломом Українського фонду культури за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва(2013), дипломом Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації», за вагомий внесок у розвиток культури і мистецтва України (2014), сертифікатом Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації. Україна, Європа. Світ», сертифікат Всеукраїнської програми «Золотий фонд нації задля утвердження ідеї єдності та соборності України». Учасник багатьох Всеукраїнських та Міжнародних виставок.

Твори Овчаренко О.І. знаходяться в приватних збірках України, Росії, Франції, Німеччини.

Викладає:

Основи живопису.

Історія, теорія та практика рисунку.

Ілюстрування.

Проблеми кольорознавства.

Контакти: secretus@ukr.net

 

Пшеничний Юрій Володимирович, доцент кафедри, заслужений художник України

Народився 1964 році в Тарту, в Естонії.

1981-1989 навчався в Київському державному художньому інституті (нині Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури) НАОМА, на графічному факультеті під керівництвом професора А.В. Чебикіна

1987- 1996 працював в аспірантурі Академії мистецтв України під керівництвом M.Г. Дерегуса, Г.В. Якутовича.

1989 бронзова медаль Академії мистецтв СРСР, м. Ленінград, за цикл офортів «Пізнання – II»

1989 член Спілки художників СРСР, в даний час член Національної спілки художників України.

1997 старший викладач Національного технічного університету України (КПІ), 2009  доцент кафедри графіки Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ (КПІ)

2008 Заслужений художник України.

Член правління КОНСХУ, член секції графіки з 1991 року. Делегат останніх чотирьох з’їздів НСХУ.

Роботи знаходяться в колекції Міністерства культури СРСР та Міністерства культури України, Національному художньому музеї України, обласних музеях України та приватних колекціях світу.

Має більше 20 персональних виставок, приймав участь у більш ніж 100 всеукраїнських, міжнародних виставках, триєнале та конкурсах. Член багатьох міжнародних та всеукраїнських журі, конкурсів  та виставкомів.

В даний час займається живописом та працює в графічних техніках. Живе в місті Києві.

Викладає:

Скетчинг.

Графічні техніки ілюстрування.

Контакти: yuri_pshenichny@ukr.net

 

 

Шаповаленко Михайло Вікторович , старший викладач

Художник-живописець, педагог, організатор і один із засновників Всеукраїнської творчої організації художників «БЖ-АРТ», віце-президент цієї організації і куратор галереї «БЖ-АРТ», член Національної спілки художників України з 1991 року.

На базі галереї було проведено багато культурологічних акцій та пленерів: «Сік папороті» – театралізований бодіарт, «Перемога» – інсталяція, «Будинок дитинства» – виставка, інсталяція, міжнародний пленер «Храм» (Виставка в Українському домі, м. Київ)

Народився 9.10.1958 р., на Донбасі, м. Попасна. У 1977 р. закінчив Республіканську художню середню школу ім. Т.Г. Шевченко, а в 1987 р. – Київську художню академію (Майстерня станкового живопису проф. В.В. Шаталіна). Продовжив вдосконалювати свій професіоналізм в аспірантурі творчих майстерень Академії СРСР в УРСР під керівництвом проф. Т.М. Голембієвської (1989 – 1992 рр.). У цей період, спираючись на кращі досягнення майстрів минулого і сучасності, розвивав традиції «неореалізму».

Поглиблюючи свій творчий досвід через усвідомлення цілісності світобудови та її багатогранності у всіх різноманітних іпостасях, художник приходить до «асоціативного» або «прозорого» реалізму. Стихія і пульсація живого в музиці вічності – тематика його творчості.

Викладає:

Живопис.1.Натюрморт.

Живопис.

Живопис.3. Торс людини.

Живопис.3. Постать людини.

Контакти: shap.m.v@gmail.com

 

Цах Володимир Вікторович, старший викладач кафедри

Народився  в смт.Згурівка  Київської області 1961 року.В 1979 році закінчив Республіканську художню середню школу ім. Т.Г.Шевченка.1981-1987 навчався Київському державному художньому інституті(Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури)майстерня книжкової графіки піД к  рівництвом професора Чебаника В.Я.Після закінчення інститута працював в державних та приватних видавництвах.З 2000 року займається монументальним живописом.З 1984 року участник Всеураїнських художніх виставок.З 2004 р. старший викладач кафедри графіки Національного технічного університету України (КПІ) ім. І.Сікорськорського.

 

Викладає:

Рисунок і перспектива. 1. Натюрморт.

Рисунок і перспектива 3.

Рисунок і перспектива 4.

Основи перспективи і композиції.

Контакти: vtsakh@gmail.com

 

Прохорчук Поліна Сергіївна, асистент кафедри, аспірант ІПТО НАПН, секретар Ради молодих вчених НАПН України

Народилась у 1993 у м. Києві

Освіта: 2000-2010 – Спеціалізована школа №135, м. Київ (з поглибленним вивченням анлійської мови).
2010 – 2016 – Національний технічний Університет України «КПі», Видавничо-полірафічний інститут; Спеціальність: образотворче мистецтво.

2017-зараз – аспірантка ІПТО НАПН (015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)

Додаткова освіта:

2005-2009 – Художня школа №3, м. Київ

2010- Художня студія Твердого.

2012г.- Художня мастерня малюнку і живопису Брахнова,
2013-2014 -. Курси дизайну у Школі визуальних комунікацій в Будинку Художника.

Досвід професійної діяльності:

Посадові обов’язки:

 • розробка ілюстрацій, макетів журналів, книг (різних видів літератури), плакатів, брошур
 • розробка логотипів
 • створення сайтів
 • авторські свідоцтва на твори
 • ілюстрації і підготовка дизайн-макетів до друку: брошур, методичок, каталогів, книг.
 • верстка рекламних матеріалів.
 • створення дипломів для ВНЗ, ІПТО, КПІ, НАПН і т.д.

 

2010-2014- участь у виставках: «Таланти КПІ», Музей мікромімніатюр, Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків, Художесттвенная галерея в Черкасах.

розробка логотипів для Coffee space, СМВ, Aurora, Chi Pay, ІПТО НАПН і т.д.

2016-2018 – «Аврора» дизайнер упаковки, верстальник.

2018- графічний дизайнер (SMM) в Valy Mode (facebook, instagram).

2017 зараз- аспірантка ІПТО НАПН України.

2017- 2019- молодший науковий співробітник ІПТО НАПН України.

2019 – зараз – асистент кафедри графіки НТУУ «КПІ» ім. Ігоря Сікорського.

Інші навички:

 • Мови: російська – досконало, українська – досконало, англійська – просунутий рівень, німецька – базовий.
 • комп’ютерні навички Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe Indesign; Corerl Painter, Corel Draw Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS Power Point, Fine Reader і ін.), Foxit Reader, Adobe Reader.
 • вільне володіння професійним графічним планшетом Wacom.

Участь у проектах, науково-дослідних роботах:

 1. «Розробка системи формування та реалізації лідерського потенціалу молоді об’єднаних територіальних громад України» (2017-2020 рр.) Національного університету біоресурсів і природокористування України;
 2. «Методичні основи стандартизації професійної освіти молодших спеціалістів у коледжах і технікумах».
 3. Науковий твір «Професійно-етичний кодекс графічного дизайнера» (авторське свідоцтво №90631, 2019 р.)

Наукові публікації:

1) Прохорчук П. С. Дефініція професійно-етична культура графічного дизайнера/ П.С.Прохорчук // збірнику«Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми», : друкований науковий фаховий журнал, , № 50, 2018. С. 191-195;

2) Прохорчук П. С. Етичні аспекти фахової передвищої графічних дизайнерів: Аналіз мистецько-педагогічної літератури/ П.С.Прохорчук // Науковий вісник НУБіП: друкований науковий фаховий журнал, серія «Педагогіка, психологія, філософія» № 277, 2017. – С. 209-213;

3)Проблема формування професійно-етичної культури у психолого-педагогічній літератури;

4) Прохорчук П. С. Критерії, компоненти та показники формування професійно-етичної культури/ П.С.Прохорчук // збірнику «Молодь і ринок», № 4 (171), 2019.; С. 173-177;

5) Прохорчук П. С. Педагогічні умови формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів у коледжах; / П.С.Прохорчук // збірнику «Інноваційна педагогіка», № 3, 2019.; С. 85-89;

6) Прохорчук П. С. Методологічні підходи до формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів/ П.С.Прохорчук // збірнику «Молодий вчений», № 4(1), 2019.; С. 70-73;

7) Прохорчук П. С. Модель формування професійно-етичної культури графічних дизайнерів. / П.С.Прохорчук // збірнику «Professional Pedagogics», № 18, 2019.; С. 42-46;

8) Прохорчук П. С. Естетичні аспекти підготовки майбутніх графічних дизайнерів у коледжах і технікумах при проведенні досліджень у галузі фірмового стилю/ П.С.Прохорчук // збірнику «Розвиток дослідницької компетентності молодих науковців у контексті гармонізації систем підготовки ph.d. В ЄС», 2017.

Електронні ресурси:

Розробка макетів для сайтів, зокрема для кафедри графіки НТУУ «КПІ» імені Ігоря Сікорського: http://graf.vpi.kpi.ua

Викладає:

Векторна графіка.

Дизайн реклами.

Основи Web-дизайну.

Науково-дослідна робота за темою магістерської дисерації.

Контакти: pella039@gmail.com

 

 

Гулєвич Сергій Олександрович, лаборант кафедри

У 2018 р. закінчив з відзнакою кафедру графіки, Видавничо-поліграфічного інституту Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту імені Ігоря Сікорського».

Працює в графічних техніках офорту та літографії.

З 2013 року активний учасник Всеукраїнських та міжнародних виставок, виставок-конкурсів, арт-ярмарків та майстер-класів.

У 2017 році:
учасник та дипломат першого ступеня Другої Всеукраїнської виставки-конкурсу образотворчого мистецтва та декоративно-прикладного мистецтва. Київ, Україна.

учасник виставки Графіка у Харкові НСХУ. Харків, Україна.

У 2018 році учасник Першої Міжнародної Трієнале Малих Форм «Intaglio» Київ, Україна.

У 2019 році:

учасник  Second International Print Biennale Yerevan 2019. Єриван, Вірменія.

учасник ІV Всеукраїнської трієнале книжкової графіки НСХУ. Київ, Україна.

У 2020 році:

учасник групової виставки Гафика Гулевич Сергей, Гриценко Дмитрий. Нова Загора, Болгарія.

учасник виставки Маніфест в Галереї Лавра. Київ, Україна.

учасник International Virtual Engravist Printmaking Biennial. Турція

учасник Х Всеукраїнської виставки-конкурсу імені Георгія Якутовича  НСХУ. Київ, Україна.

Викладає:

Графічні техніки.

Графічні техніки, 3D Моделювання і 3D  друк.

Контакти: hulievych@gmail.com

 

 

Родіонова Наталія Олегівна, старший лаборант кафедри графіки

Закінчила факультет соціології НТУУ”КПІ” у 2004 році, спеціальність “Адміністративний менеджмент”, магістр.

Контакти: grafika.vpi@ukr.ne